KLIKR a koně

www.klikrtrenink.cz


 
Tato metoda výcviku se dá použít i při tréninku koní. Po prostudování zahraničních materiálů jsem se rozhodla, že se pomocí klikru pokusím navázat vztah s kobylkou anglického plnokrevníka.

Dostali jsme ji v dost špatné psychické i fyzické kondici, protože díky své citlivé a nervóznější povaze nezvládala klasický dostihový trénink a nebyla schopná podat očekávané výsledky na dráze.Pomocí klikru a dostatkem času, který ji poskytuji na přizpůsobení se a pochopení, si pomalu získávám její důvěru a ochotu spolupracovat. Začala jsem tréninkem ze země, učím ji klidné vykročení a zastavení na můj povel, couvání, obraty v kroku, postupně přidávám základy obratů na místě a další prvky základního výcviku. Zvládli jsme už bezproblémové nastupování do přepravníku. Motoricky je velmi šikovná, je však nutné stále systematicky pracovat na překonání její nervozity a plachosti, kterou si z dostihové stáje přivezla.Mým cílem je získat klidného koníka, který svému jezdci bude důvěřovat, a bude se těšit na společně strávený čas. Věřím, že pomocí klikru a metodiky clicker tréninku toho mohu dosáhnout i u této citlivé kobylky.